Uw Privacy bij ons in goede handen!

Bikekick Spain respecteert de privacy van de aanvragers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Bikekick Spain gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bikekick Spain gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Voor het volledige privacy statement van Bikekick Spain verwijzen we je naar

Vertaal